Onderwerp: Controleformulier inschrijving Herman Wijffels Innovatieprijs 2013

Hartelijk dank. Wij hebben uw inschrijving voor de Rabobank Herman Wijffels Innovatieprijs 2013 ontvangen. Wilt u uw inschrijving controleren? U ontvangt uiterlijk vůůr 1 augustus schriftelijk bericht als u doorgaat naar de eerste beoordelingsronde.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via wijffelsfonds@rn.rabobank.nl
Voornaam Harrie
Initialen H.F.W.
Tussenvoegsel van der
Achternaam Haghen
Geboortedatum 11-09-1953
Geslacht man
Straat Boomstraat
Huisnummer 83
Postcode 1015LB
Woonplaats Amsterdam
Telefoon 0204211423
E-mail hvd@haghen.nl
Website greengasoline.eu
Bankiert u bij Rabobank? Ja
Contact persoon Rabobank Daan van den Berg (CliŽntadviseur)
Rabobank Amsterdam en Omstreken
Innovatie Een nieuw type stirlingmotor, met een buisvormige zuiger, met een doorsnede in de vorm van een epitrochoÔde. De zuiger draait om het middelpunt en om zijn as. Omdat deze stirling! motor voor een lage prijs kan worden gemaakt en omdat de draaiende beweging efficiŽnter is dan de gebruikelijke heen en weer gaande beweging, kunnen in de toekomst meer stirlingmotoren worden gebruikt voor het winnen van energie uit warmte van afvalwater of rookgassen. Ook kan de motor worden gebruikt voor het kleinschalig opwekken van elektriciteit. Deze motor is meer dan andere stirlingmotoren geschikt voor het benutten van warmte op lage temperaturen, waardoor afvalwarmte kan worden benut die nu meestal verloren gaat. De voordelen van deze stirlingmotor zijn: 1. lage productiekosten. 2. bruikbaar bij lage temperaturen. 3. EfficiŽnt mechanisme waardoor weinig energie verloren gaat. Op vrijwel dezelfde wijze kan ook een warmtepomp worden gemaakt voor het goedkoop opwekken van warmte, en/of om te koelen.
Sector Energiesector
Intellectueel eigendom en octrooipositie Nee
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De innovatie leidt tot het opwekken of besparen van energie, hetgeen goed is bij het terugdringen van de co2-uitstoot en voor het zuinig benutten van de energievoorraden op de aarde. Het kleinschalig opwekken van elektriciteit is gunstig voor de welvaart in arme landen.
Markt en marketing Stirlingmotoren worden nu geproduceerd voor het kleinschalig opwekken van elektriciteit. Er is een cv-ketel te koop voor het opwekken van elektriciteit tijdens het verwarmen van water. Er is ook een stirlingmotor te koop voor het maken van elektriciteit die wordt gestookt met houtafval. Voor de rest gaat het voornamelijk om modelbouw in de hobby-sfeer.
Lage-temperatuur-stirlingmotoren worden bij mijn weten nog helemaal niet gebruikt voor serieuze energieopwekking. Voor het gebruik als warmtepomp is er in principe een hele grote markt als het om koelinstallaties gaat. Een efficiŽntere machine zou daar snel een groot deel van de markt kunnen veroveren. Warmtepompen voor het leveren van warmte worden nog weinig gebruikt. Een goedkope warmtepomp met een groot vermogen kan er toe leiden dat in de toekomst veel meer warmtepompen zullen worden gebruikt, bv. voor verwarming van gebouwen en warmwatervoorziening.
Onderneming start binnen 6 maanden
Status innovatie Prototypefase
Prijzengeld Voor het sneller ontwikkelen van het prototype (hoewel het eerste prototype al in twee maanden klaar kan zijn). Nu ben ik vaak veel tijd en denkkracht kwijt omdat ik om budgettaire redenen naar allerlei noodoplossingen moet zoeken. Ik wil het geld ook gebruiken om andere uitvindingen te ontwikkelen die mogelijk nog kansrijker zijn, maar die meer investeringen vergen. Ik ontwikkel ook software en probeer daarmee tot verkoopbare producten te komen(zie het stirlingmotor ontwerpprogramma op www.greengasoline.eu en software die ik heb gebruikt voor het maken van de sites op www.zien.info. Het prijzengeld zou daarbij goed kunnen helpen.
GeÔnformeerd Banner op een site
Nieuwsbrief ja